Mis on meie taga ja mis on meie ees, on tühiasjad võrreldes sellega, mis on meie sees!

Kagu- Eesti Noorte Demokraatiakoolis 2014. aastal:

28. märts

Projekti lõpuseminar

8.- 9. märts
Õppereis Valgamaale

1. märts
Loovkirjutamise õpituba
Kääpa Võrumaa

15. veebruar
Praktiline õpituba- finantseerimisvõimalused mtü-dele, eelarve koostamine, aruandluse vead, Google-is küsitluse koostamine
Hanikase Külakeskuses, Põlvamaa


25. jaanuaril 2014
Meediaga suhtlemine- õpituba
Piusa Külastuskeskus, Põlvamaa


__________________________________________________________________________________________ 
„Targasti juhitud kommunikatsioon“
Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
  
 
Et osata kommunikatsiooniplaane koostama hakata, on vaja teada- kuidas?
Hea mittetulundusühingu juht või aktiivne liige!
 
Ootame Sind projekti „Targasti juhitud kommunikatsioon“ raames
 
kodanikuühenduse
sisekommunikatsiooni koolitusele
23.- 24. mail kell 10-17


Võluvõrus, Vilja 14 II korrus (Võru)
 
 
Koolituse eesmärk on suurendada MTÜ liikmete omavahelist suhtlemisefektiivsust ja seeläbi aidata ühingul paremini ja tulemuslikumalt tegutseda.
 
Sisekommunikatsioon on oluline iga organisatsiooni jaoks. Nii need ühingud, kus on kõigest kaks liiget, kui ka üleriiklikud ühendused peavad hoolega mõtlema selle peale, kuidas korraldada organisatsioonisisene suhtlus nii, et see aitaks kaasa arengule, tulemustele, ning võimaldaks kiiremini ja paremini oma eesmärke saavutada.
 
Miks on antud koolitus Sulle ja Sinu ühingule kasulik?
 
 • efektiivne sisekommunikatsioon aitab paranda meeskonna koostöö protsesse;
 • kommunikatsioonil on oluline seos ka inimeste motivatsiooniga panustada ühingu tegevusse;
 • hästi toimiv sisekommunikatsioon on aluseks sellele, et ka väljapoole paistev organisatsiooni maine on tasemel;
 • kommunikatsiooni strateegia, mida koolitusel koostame, on üks osa arengukavast;
 • hästi toimiv suhtlus aktiivmeeskonna ja/või MTÜ liikmete vahel aitab saavutada rohkem ja kiiremini
 
Koolitus koosneb praktilistest harjutustest, aruteludest ja lühiloengutest.
Koolitajaks on Jana Kukk, kellest rohkem saad lugeda siit: http://ideesahtel.ee/minust/
Kui Sul on küsimusi koolituse osas siis võid otse koolitajaga ühendust võtta: jana@ideesahtel.ee
 
 
Kahepäevase koolituse osalustasu 15 eurot
Registreerimine ja info kuni 20. maini  hellekivi@hotmail.comvõi tel 5452 1962
Rohkem infot projektist
 
 
 
Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 
 
Meie organisatsioon on käivitamas projekti "Targasti juhitud kommunikatsioon",
mida  rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital"  

Projekti periood 01.04.2013- 31.03.2014

 
Projekti eesmärk on organisatsioonides toimivate kommuniktasiooniplaanide väljatöötamine, et teadlikumalt suunata oma tegevust ja olla nähtavam suuremale avalikkusele. Sihtgruppi kuuluvad Põlvamaa- ja Võrumaa mittetulundusühenduste liikmed, kes kommunikatsioonikoolituse käigus lisandunud teadmiste ja oskustega alustavad kommunikatsiooniplaanide koostamist oma organisatsoonidele.  
__________________________________________________________________________________________


Noor inimene Põlva- ja Võrumaalt!
 
Meil on hea meel kutsuda Sind ettevõtmisesse, millest võivad alguse saada suured teod!
MTÜ Lahedad Naised Lahedalt on käivitamas projekti, milles osalemine aitab kujundada Sinu tulevikku, algatada midagi põnevat- vajalikku, haarata kinni võimalusest, ennast ja meeskonda proovile panna!

Kui Sa oled 17-30 aastane ja tunned, et tahad ja suudad  teha midagi enamat kui siiani, siis võta kindlasti ühendust!

Mis  toimub?
Ettevõtmine ehk projekt toimub 01.03.2013- 31.01.2014, rahastab seda EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Projekti eesmärk on pakkuda noortele inimestele teadmisi ja praktilisi oskusi kodanikuühiskonnast, noorte võimalustest selle kaudu ise areneda ja maailma muuta.
 
Projektis osaleda ja kaasa lüüa soovivatest noortest moodustuvad tiimid (5- 12 liiget),  kellele on toeks ja abiks on kogu projektiaja jooksul mentorid. Mentorid nõustavad, suunavad, annavad tagasisidet tekkinud küsimustes ja aitavad gruppidel lõpptulemuseni jõuda.
Tiimid mängivad läbi mittetulundusliku organisatsiooni elutsükli- loomisest kuni selle likvideerimiseni. Läbitakse erinevad toetavad koolitused, käiakse kogemuste kogumiseks õppereisil ning töötatakse välja oma projekt, taotletakse sellele rahastus (meie poolt on 5 grupile kokku 1000 eurot projektiraha), viiakse projekt ellu.
 
Avaüritus toimub 13. aprillil kell 11-15 Vana-Koiola (Põlvamaal) kultuurimajas, kus saavad kokku noored,  mentorid ja projektimeeskond.  Päev saab olema tihe ja huvitav- räägime projektist lähemalt ja kohale on kutsutud erinevad huvitavad esinejad.
Kohale ja koju toimetab buss, lõunapaus on ka, rahakoti võib koju jätta!

Mida teha?
●       Mõtle ja küsi, kas Sinu sõbrad, tuttavad tahaksid osaleda! Võid tulla üksi või mitmekesi!
●       Oma osalemisest anna kindlasti teada hiljemalt  5. aprilliks  
          hellekivi@hotmail.com või tel 5452 1962, et  saaksime transpordi ja toiduga arvestada!
●       Kindlasti jäta oma kontaktid, anna teada osalejate nimed ja koht, kust te tulete (bussimarsruudiks).
 
Suured teod võivad Sinust alguse saada!
 
Kohtumisteni!
MTÜ Lahedad Naised Lahedalt projektimeeskond
Vaata projekti kohta http://www.lahedadlahedalt.eu/Kagu-Eesti-noorte-demokraatiakool-2013
Facebook: Haara kinni      

MTÜ Lahedad Naised Lahedalt viib läbi 01.03.2013- 31.01.2014
Põlva- ja Võrumaa 17- 30 aastastele noortele suunatud projekti „Kagu- Eesti noorte demokraatiakool“.
Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

 
Kutsume
noortega tegelevaid inimesi (huvijuhid, noorsootöötajad, ühiskonnaõpetuse õpetajad jne)
ja tegusaid noori projekti nõupidamisele
12. märtsil kell 17
MTÜ Võluvõru ruumidesse
(Vilja 14, II korrus, Võru www.voluvoru.eu).
 
Projekti eesmärk on piirkonna noorte demokraatiaalase teadlikkuse tõstmine, nende julgustamine ja äratamine osalemaks otsuste tegemisel ja poliitikate kujundamisel läbi kodanikuühiskonna võimaluste. Projekti raames kutsume noori läbima praktilist, inspireerivat ja aktiivsust tõstvat demokraatiakooli.
Noored saavad mängida läbi kogu tsükli mittetulundusliku organisatsiooni loomisest, toimimise, töötavad välja projekti (selleks on olemas ka gruppidele rahastus) mille viivadka projektiperioodil ellu. Kogu perioodi vältel on gruppide kõrval mentorid, kes nõustavad, annavad tagasisidet tekkinud küsimustes ja aitavad gruppidel lõpptulemuseni jõuda. Kavas on praktilised õpitoad, koolitused ja õppereis. Projekti lõpus esitlevad kõik osalenud grupid saavutatud tulemusi novembris 2013.a kodanikunädala raames, mis toimub koostöös maakondlike arenduskeskustega.
Avaüritus on planeeritud 13. aprilliks.
 
Täpsemalt: http://www.lahedadlahedalt.eu/Kagu-Eesti-noorte-demokraatiakool-2013

Kui Sa tunned, et saad aidata sihtgrupi kaasamisel, mentoriks olla või muud moodi, siis anna teada!
Tore oleks kui leiaksid aja ka 12.03 kokkusaamisel osaleda.

 
Info ja teadaandmine Hellele tel 5452 1962 või hellekivi@hotmail.com
 

______________________________________________________________________________________Detsember

5. detsember
Õpiringide projekti pidulik lõpetamine- metoodika tutvustamine osalejatele, tunnistuste kätteandmine
Kokkuvõtted 2012. aasta tegevusest
Aruandlus

November
Õpiringide pilootprojekti metoodika koostamine.
Integratsiooiprojekti kokkuvõtted, tagasiside, tegevuse analüüs.
Projektitaotluse esitamine Vabaühenduste Fondile

Oktoober

Õpiringide kokkusaamised:

Õppimine                                                         03. oktoober                                                   
Võimalused                                                     10. oktoober                                                   
Ettevõtlikkus                                                    17. oktoober                                                   
Tagasiside, kokkuvõtted                               31. oktoober     


September

KÜSK pilootprojekti õpiring alustab kooskäimist Võluvõrus. Osalejad tulevad Laheda, Lasva, Vastseliina, Antsla, Võru vallast ja Võru linnast.
Septembris toimuvad kokkusaamised:
Sissejuhatav õpiring                                      05. september                                
Osalemine ja kaasamine                             12. september                                                
Aktiivsus ühisettevõtmises                           19. september
Kodu ja pereelu                                              26. september

Integratsiooniprojekti raames toimuvad septembris ja oktoobris koolitused Võrus, Sillamäel. Külastatakse piirkonna tegusaid MTÜ-sid (Võrumaa, Ida- Virumaa).

August

Õpiringide pilootprojekt alustab osalejate registreerimist. Vaata täpsemalt siit
Registreerimiseks otselink

8.- 9. august õpireis ja lõpuseminar Võru- Põlva- Juminda- Käsmu- Rägavere mõis- Mõedaku- Võru (MEIS projekt)


EMSL-i juhataja Urmo Kübar hakkab alates 02. augustist kirjutama Maalehes igakuist kolumnit kodanikuühiskonna ja vabakonna teemadel.
"Peremehe või palgatöötaja mõtteviisi kanname endas ka väljaspool tööd. Sealhulgas oma kogukonna, kodukoha ja riigi kodanikena," kirjutab ta avaloos
http://ngo.ee/ngo/8/article/3971Juuli

Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastas LNL-i projekti 
„Kodanikuhariduse õpiringide pilootprojekt”,
mille raames ajavahemikul 10. juuli- 20. detsember 2012 otsime vastuseid küsimustele:
 • Kuidas lapsega kodus olev ema saab ja oskab oma elu juhtida, ühiskonnaelu mõjutada ja otsustes kaasa rääkida?
 • Kuidas luua olukord, et ühel konkreetsel vähemaktiivsel ühiskonnagrupil oleks olemas nii tahe, võimalused kui ka pädevus teostada end täieõigusliku kogukonnaliikmena?
Õpiringide pilootprojektis töötatakse välja metoodika kodanikuhariduslike õpiringide elluviimiseks, viiakse ellu õpiring ning selle põhjal töötatakse välja tugimaterjal õpiringide läbiviimiseks tulevikus.


Põlvamaal, Taevaskoja Salamaal integratsiooniprojekti keele- ja kultuurilaagris 07.-08. juulil toimunud oksjoni käigus kogusime raha MTÜ Puutepunktid poolt puuetega inimestele suunatud ajakirja väljaandmise toetamiseks 75 eurot ja 25 senti.
Suured tänud oksjonil osalejatele ja annetajatele!

Kanname selle Puutepunktide arveldusarvele 22 105 390 7379. Kõik, kes soovivad samuti toetada selle vajaliku ajakirja väljaandmist- võivad samale kontole kanda oma panuse.
Rohkem infot saab
http://www.vedur.ee/puutepunkt/

Täname Salamaad ja kõiki häid abilisi, kes aitasid laagri korraldamisele kaasa ning olid oma jõu ja nõuga abiks!
Laagripilte saab näha siin


7.- 8.  juuli Keele- ja kultuurilaager Taevaskojas- Salamaal
Täpsem info osalemise kohta ja registreerimine kuni 30. juunini.
e-post: lahedadlahedalt@gmail.com või tel 54 52 1962.
Laagri kava

Mai
 
 • EAS-i edulugude raamat "Lugude algus" lk 212 - Põlva- ja Võrumaa tragide naiste abil lahenevad kohalikud sotsiaalprobleemidsmiley
 • 28. mai Noortementorite seminar Võluvõrus
 • 16. mai Noortementorite projekti lõpuseminar Vana- Koiolas
 • 12. mai Integratsiooniprojekt: Ida- ja Lääne- Virumaa sihtgrupi õpireis Peipsi piirkonna kodanikeühendustega kohtuma
 • Rõivaste värvimise õpituba noortele
 • 04. mai Noortementorite võrgustikukoolituse ja tööseminari 6. päev Hanikasel

Aprill
         
Tähelepanu!
 • Meie kodulehel on MTÜ-de poolt osutatavate teenuste andmebaas- täitke vorm ja lisame teie teenused ühisesse andmebaasi

Märts

Veebruar
 • 27. 02 KÜSK projekt: lühikoolitus- Kodulehe loomine ja haldamine- organisatsiooni teenuste/toodete turundamine - 1. grupp kell 13.30; 2. grupp kell 17.30 Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis GRUPID TÄIS
 • 10.02 Leader projekt: Noortementorite võrgustikukoolituse 3. päev Hanikasel
 • 08.02 Mõtteklubi kohtumine Kubijal
 • 06.02 Töönõustamiste käivitamine
 • 01.02 Integratsiooniprojekt: Kohtumine Kultuuriministeeriumis MISA ja ministeeriumide esindajatega.
Jaanuar
2012
_______________________________________________________________________________

Üks pilvedraakon käis luuret tegemas Võru linna kohal 31.12.2011- Kas on kõik valmis saabuvaks draakoniaastaks? 
 
______________________________________________________________________________________
 

Detsember 2011

16.- 17. detsember
Noortementorite koolituse I moodul (koolitaja T. Paes)- Leader projekt

01.- 02. detsember
KÜSK projekti koolituse III moodul
MTÜ võimete hindamine avalike teenuste pakkumiseks, teenuste finantsanalüüs (Saima Mänd)

November

MTÜ Lahedad Naised Lahedalt võõrustab kodanikunädala raames töövarju
http://ngo.ee/node/2592

Noortementorite võrgustiku strateegia koostamine- Leader projekt

25. november-
Kodanikukonverents Võrumaal Sänna Kultuurimõisas-  Avalike teenuste projekti kaardistuse raport

08. - 09. november
KÜSK projekti koolituse II moodul
Kohaliku omavalitsuse koostöö mtü-ga avalike teenuste delegeerimisel (Urmo Kübar)

Oktoober

26.- 27. oktoober - Noorte ideereis Lääne- Virumaale (Ti No) Pildid
Info ja nõusoleku leht osalejatele

16. oktoober Paberivalmistamise õpituba Tilsis

06. oktoober Lõunaleht  "Noorteprojektile tõmmati joon alla"


05.- 06. oktoober
KÜSK projekti I moodul

Avalike teenuste alane koolitus Võrumaa MTÜ-de ja KOV-ide esindajatele Võrus (koolitaja Kaie Toobal)

02. oktoober India peamassaaži koolitus Võrus
Noortementorite võrgustiku strateegia koostamine- Leader projekt
01. oktoober ajaleht Koit "Noortementorite võrgustik otsib uusi võimalusi jätkuprojektiks"

Tööseminarid Võrumaa KOV-ides KÜSK projekti raamesSeptember
28.09 Noorteprojekti lõpuüritus Hanikase Külakeskuses
04.09 Leader projekti "Noortementorite võrgustik Põlvamaal" tööseminar Põdra majas
Tööseminarid Võrumaa omavalitsustes avalike teenuste projekti raames


Tegusat ja edukat kooliaastat kõigile!          


August 2011
Erinevad õpitoad piirkondades noorteprojekti raames;
KÜSK projekti kaardistus- küsitluse läbiviimine Võrumaa omavalitsustes;


_______________________________________________________________


SUURED TÄNUSÕNAD!

Noorteprojekti lõpulaager 1. ja 2. juulil on läbi saanud ning tegelikult on korraldajatel lausa kahju, et see nii lühike oli. Me oleme uhked, et sellise hulga teismelistega saime kaks suurepärast päeva koos tegutseda ning panna proovile poolte oskused ja võimed.
Noored olid fantastilised, laagri toimkond super.


Erilised tänud kõigile õpitubade juhendajatele:

Aivar Haller- noortes väga erinevaid mõtteid tekitanud, tulevaste eesmärkide seadmiseks vajaliku praktilise loengu eest.  Tagasiside laagrilistelt: "Me tahame ka, et ta tuleks meie kooli rääkima!" Super ju!

Matk Piusale ja mängude korraldus- Vendu ja Orava Sordiklubi;
Narkokoerad- Erlend Aedmaa;
Öökaraoke- Gerli;
Lõkkelaulud- Andri;
Puutöö- Tarmo Saavel;
Õhupüssilaskmine- Tarmo Haljak;
Vibulaskmine- Prangli Külaselts ja Merle;
Takistusriba- Maive Tõemäe;
Tasakaaluliin- Sergei Vertepov ja
Sõlmede õppimine- Ainika;
Draamatuba- Mirjam, Tea, Einike;
Tortide kaunistamine- Ave, Sirje;
Fimost ehete, Piusa liivakaartide valmistamine, viltimine- Mailis Lumi; Kaiu Suurmann; Sirje Nelk;
Tänud Ivile- pisikeste rühmale ema olemise eest!
Katrinile ja Kätlinile- laagrile vajalike kirjutiste eest!


Laager poleks saanud nii hästi toimida kui meil poleks olnud nii rangeid aga samas väga toredaid Kaitseliidu Põlva maleva poisse, kes hoolisesid laagri turvalisuse eest!
Ja muidugi Hanikase Külakeskus oli laagriks parim variant!
Samuti täname Jaagumäe Toidukeskust, Tommirenti, OÜ Charlot, FIE E. Ipsberg ja FIE K. Lumi.
Sponsorid AS Värska Vesi ja Premia Foods- mineraalvesi ja jäätis olid kuuma ilma leevendajad!

Laagri pilte saate näha siit:

Tänudega kõigile laagerdajatele!
Helle ja Aino


______________________________________________________________________


Juuli
29.-30. juuli Naistelaager
1.- 2. juuli Noortelaager Hanikasel

Juuni
Projektide:
"Noortementorite võrgustik Põlvamaal" (Leader meede);

"Naised kui kogukondade käimapanev jõud" (KOP);
"Loovust arendavate õpitubade korraldamine Põlvamaa käitumisprobleemidega noortele" (Kulka)
käivitamine

6. juuni Noortementorite tööseminar

Mai
Erinevad õpitoad noorteprojekti raames (Maanteemuuseum, Väärtuste õpituba, Teeme ära!)
9. mai Noortementorite tööseminar
KYSK projekti
"Teadlikkuse suurendamine ja koostöövõimekuse kasvatamine avalike teenuste osutamiseks Võrumaal" käivitamine
2. mai rahastuslepingu sõlmimine KYSK-iga

Aprill
Meediakajastus http://www.laheda.ee/upload/ajaleht/laheda_aprill.pdf 
17. aprillil külas Misso Tehnikaspordiklubil
11. aprillil noortementorite tööseminar Põlva Noortekeskuses
07. aprillil koolitus Võrus MTÜ juhtidele- organisatsiooni hea valitsemine
05. aprillil seminar Võrus Võimalused enda tervendamiseks ilma keemiata 

Märts
24. märtsil Õpitoad "Räägime seksist" Põlva Noortekeskuses kell 13.00 (2 gruppi) ja 14.45 (2 gruppi)
25. märtsil Õpitoad "Räägime seksist" Võru Noortekeskuses kell 13.15 (2 gruppi) ja 15.00 (2 gruppi)
Õpitoad viiakse läbi OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliinik  koolitajate Liine Karafin ja Meelis Tasur poolt.
23. märtsil Noortementorite koolitus ja tööseminar Võrus
22. märtsil Loeng Inimese tervis läbi energeetilise vaatenurga- Võrus
19. ja 26. märtsil Projektijuhtimise-ja kirjutamise koolitus Lasval
18. märtsil Noortementorite koolitus Võrus
17. märtsil Viltimise õpituba Põlva piirkonna noortele Põlva Perekeskuses


    
Projekti "Kagu- Eesti noorte demokraatiakool"
facebooki leht 
                                      
                          

                                      
Koduleht Elitec'st

Tasuta kodulehed www.elitec.ee

Close